JURNAL

AZƏRBAYCAN MÜHƏNDİSLİK AKADEMİYASININ JURNALI

“Azərbaycan Mühəndislik Akademiyası” İctimai Birliyi Jurnal 2009-cu ilin Noyabr ayından etibarən nəşr olunur. İldə 4 dəfə verilir. Qeydiyyatı haqqında 2929, 23 iyun 2009-cu il tarixli şəhadətnamə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən verilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında fəaliyyət göstərən Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən namizədlik və doktorluq dissertasiyalarının nəticələrinin dərc edilməsi üçün jurnal təhsil siyahısına daxil edilmişdir. Jurnal “Russian Science Citation Index” (RSCI) layihəsinin bir hissəsidir. Jurnalın tam mətni elektron şəkildə Rusiyanın Universal Elmi Elektron Kitabxanası verilənlər bazası (htpp: /www.elibrary.ru) vasitəsilə əldə edilə bilər. Jurnal SCOPUS beynəlxalq elmi sitat sistemi analitik bazasında qeydiyyata alınıb. Jurnal “INSPEC” texniki elmlər üzrə beynəlxalq ingilis dilli abstraktlar verilənlər bazasına daxil edilmişdir