AMA-nın İdarə Heyətinin Üzvləri

1) Paşayev Arif Mir Cəlal oğlu

2) Canəhmədov Əhəd Xanəhməd oğlu

  1. Məmmədov Havar Əmir oğlu
  2. Müslümov Səlim yanvar oğlu
  3. Sadıqov İsmayıl Rza oğlu