AMA-ya həqiqi və müxbir üzvlərinin seçilməsi üçün problem və istiqamətlərin siyahısı

 1. Aviakosmos;
 2. Su təsərrüfatı və hidrotexnika;
 3. Hərbi-texniki problemlər;
 4. Mühəndis mexanikası;
 5. Mühəndis ekologiyası və ehtiyat toplama;
 6. Faydalı qazıntıların geologiyası, çıxarılması və emalı;
 7. Dəmir yolu nəqliyyatı;
 8. Informasiya sistemləri, hesablama və elektron texnikası, rabitə və telekommunikasiya;
 9. Maşınqayırma, materialşünaslıq və texnologiya;
 10. Neft-qaz avadanlıqları və texnologiya;
 11. Mühəndis təhsilinin problemləri;
 12. İdarəetmə sistemləri, diaqnostika və cihazqayırma;
 13. İnşaat;
 14. Gəmiqayırma;
 15. Yüngül sənayenin texnologiyası;
 16. Yeyinti sənayesinin texnologiyası;
 17. Kimya texnologiyası;
 18. Energetika;
 19. Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları uçan aparatların və onların sistemlərinin istismarı;
 20. Naviqasiya və havada hərəkətin idarə edilməsi;
 21. Mühəndislik fəaliyyətinin iqtisadiyyatı, hüququ və idarə olunması;
 22. Mühəndislik fəaliyyətinin hüquqi problemləri;
 23. Tibbi-texniki problemlər.