AMA-NIN HƏQİQİ ÜZVLƏRİ

HƏQİQİ ÜZVLƏRİ (akademiklər)

 1. PAŞAYEV ARİF MIR CƏLAL OĞLU
  Təvəllüdü: 15.02.1934 / Azərbaycan, Bakı şəh.
  Vəzifəsi: Azərbaycan Mühən¬dislik Akademiyasının Prezidenti, Milli Aviasiya kademiyasının Rektoru, «Azərkosmos» ASC-nin Kosmik Məsələlər üzrə Şurasının sədri
  İxtisası: Aviakosmos
 2. CANƏHMƏDOV ƏHƏD XANƏHMƏD OĞLU
  Təvəllüdü: 23.10.1946 / Azərbaycan, Bakı şəh.
  Vəzifəsi: Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Vitse – Prezidenti, baş elmi katib, Milli Aviasiya Akademiyası, “Nəqliyyat Mexanikası” kafedrasının müdiri
  İxtisası: Maşınqayırma
 3. ABDULLAYEV RÖVNƏQ İBRAHIM OĞLU
  Təvəllüdü: 03.04.1965 / Naxçıvan MR
  Vəzifəsi: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Prezidenti Azər¬bay¬¬can Futbol Federasiyaları
  Assosiyasının Prezidenti Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Deputatı
  İxtisası: Neft-qaz avadanlıqları və texnologiya
 4. BABAYEV ƏBÜLFƏZ İSMAYIL OĞLU
  Təvəllüdü: 10.09.1947 / Naxçıvan MR
  Vəzifəsi: Sumqayıt Şəhər Bələdiyyəsinin sədri
  İxtisası: Kimya texnologiyası
 5. BAĞIROV HÜSEYNQULU SEYID OĞLU
  Təvəllüdü: 17.12.1955 / Azərbaycan, Quba ray.
  Vəzifəsi: Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri
  İxtisası: Mühəndis ekologiyası və ehtiyat toplama
 6. CAVADOV MAKSİM YAQUB OĞLU
  Təvəllüdü: 16.02.1960 / Azərbaycan, Qusar ray.
  Vəzifəsi: “ASNAF” Sənaye Şirkəti MMC-nin Baş direktoru
  İxtisası: İnşaat mühəndisliyi
 7. CAVADOV NATİQ HACI OĞLU
  Təvəllüdü: 08.03.1955 / Azərbaycan, Ağdam şəh.
  Vəzifəsi: “Sənayeavtomatika” İstehsalat Birliyinin baş direktoru
  İxtisası: Ekologiya və təbii ehtiyatların qorunması
 8. EYYUBOV YAQUB ABDULLA OĞLU
  Təvəllüdü: 24.10.1945 / Naxçıvan MR
  Vəzifəsi: Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin I müavini
  İxtisası: Tikinti
 9. ƏLİYEV BƏHRAM HÜSEYN OĞLU
  Təvəllüdü: 02.09.1955 / Qərbi Azərbaycan
  Vəzifəsi: AMEA – nın Aqrar elmlər bölməsi, Bakı Dövlət Universiteti
  İxtisası: Suvarma əkinçiliyi və meliorasiya
 1. ƏSGƏROV CAHANGİR CƏLAL OĞLU
  Təvəllüdü: 11.07.1950 / Azərbaycan, Bakı şəh.
  Vəzifəsi: “Azal” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Prezidenti
  İxtisası: Aviakosmos
 2. ƏLİYEV MÜRSƏL İLDIRIM OĞLU
  Təvəllüdü: 31.12.1959 / Azərbaycan, Ağdərə ray.
  Vəzifəsi: Bakı şəhər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Departamentinin direktoru
  İxtisası: Mühəndis ekologiyası və ehtiyat toplama
 3. HACILI RAMİZ ƏLİ OĞLU
  Təvəllüdü: 1935 / Naxçıvan MR
  Vəzifəsi: Memarlıq və İnşaat Universiteti
  İxtisası: Tikinti
 4. QULİYEV MƏMMƏD¬KƏRİM AĞAKƏRİM OĞLU
  Təvəllüdü: 02.02.1935 / Azərbaycan, Bakı şəh.
  Vəzifəsi: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Kibernetika İnstitutu
  İxtisası: İnformasiya sistemləri, hesablama və elektron texni¬kası, rabitə və telekom¬mu¬nikasiya
 5. QULİYEV ARIF ZÜLFİQAR OĞLU
  Təvəllüdü: 03.02.1934 / Türkmənis¬tan, Aşqabad şəh.
  Vəzifəsi: Ali Attestasiya Komissiyasının Baş elmi katibi
  İxtisası: Tibbi texnika və avadanlıqlar
 6. MEHDİYEV İMRAN ƏZİM OĞLU
  Təvəllüdü: 21.01.1936 / Naxçıvan MR
  Vəzifəsi: Memarlıq və İnşaat Universiteti, “Sənayenin təşkili və idarə edilməsi” kafedrasının müdiri
  İxtisası: Tikinti sahəsinin iqtisadiyyatı
 7. MƏMMƏDOV MƏHƏMMƏD ƏSGƏR OĞLU
  Təvəllüdü: 09.05.1957 / Naxçıvan MR, Babək ray.
  Vəzifəsi: “Aztelekom” İstehsalat Birliyinin Baş direktoru
  İxtisası: İnformasiya sistemləri, hesablama və elektron texni¬ka¬sı, rabitə və telekom¬mu¬ni¬kasiya
 8. MƏMMƏDOVA GÜLÇÖHRƏ HÜSEYN QIZI
  Təvəllüdü: 12.04.1952 / Qərbi Azərbaycan, Vedi ray.
  Vəzifəsi: Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Rektoru
  İxtisası: İnşaat mühəndisliyi
 9. MÜSLÜMOV SƏLİM YANVAR OĞLU
  Təvəllüdü: 01.11.1961 / Azərbaycan, Ağsu ray., Pirhəsənli kəndi
  Vəzifəsi: Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri
  İxtisası: Mühəndislik fəaliyyətinin iqtisadiyyatı, hüququ və idarə olunması
 1. MƏMMƏDOV HAVAR ƏMIR OĞLU
  Təvəllüdü: 09.10.1945 / Azərbaycan, İmişli ray.
  Vəzifəsi: Bakı Mühəndislik Universitetinin Rektoru.
  İxtisası: Avtomatik idarəetmə sistemləri
 2. NIZAMOV TELMAN İNAYƏT OĞLU
  Təvəllüdü: 12.08.1939 / Ağdaş ray., Qobuüstü kəndi
  Vəzifəsi: Milli Aviasiya Akademiyası, Konstruktor bürosunun rəisi
  İxtisası: Kosmik fəzanın tədqiqi sahəsində cihazqayırma
 3. PİRVERDİYEV ETİBAR SİNABƏDDİN OĞLU
  Təvəllüdü: 23.06.1964 / Azərbaycan, Qusar ray.
  Vəzifəsi: “Azərenerji” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Prezidenti
  İxtisası: Energetika
 4. SADIQOV İSMAYIL RZA OĞLU
  Təvəllüdü: 15.07.1941 / Naxçıvan MR, Nax¬çıvan şəh.
  Vəzifəsi: Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, kafedra müdiri
  İxtisası: İnşaat mexanikası
 5. SEYIDOV MİRYAQUB MİRABBAS OĞLU
  Təvəllüdü: 23.03.1946 / Naxçıvan MR, Şərrur ray.
  Vəzifəsi: Azərbaycan Respubli¬ka¬sının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin tabeliyində yaradılan “Sənaye Mülkiyyəti Ob¬yekt¬¬lərinin Ekspertiza Mər¬kəzi”nin (AzPatent) direktoru
  İxtisası: Maşınqayırma, materialşü¬naslıq və texnologiya, metrologiya
 6. ŞİRƏLİYEV OKTAY KAZIM OĞLU
  Təvəllüdü: 02.08.1950 / Azərbaycan, Bakı şəh.
  Vəzifəsi: Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə naziri
  İxtisası: Tibbi-texniki problemlər