REDAKSİYA ŞURASI

Akademik B.V. Qusev (Rusiya), prof. N. Antoneski (Rumıniya), akademik R.Z. Saqdeyev (ABŞ),
akademik Ə.X. Şahverdiyev (Rusiya), prof. Bravu Konstantin (İsrail), prof. K. Fridrix (Almaniya),
prof. F. Franek (Avstriya), prof. G.S. Kalda (Polşa), akademik B.T. Jumaqulov (Qazaxıstan),
prof. Junq-Younq Son (Koreya), akademik S.S. Neqmatov (Özbəkistan), prof. D. Mavrakis (Yunanıstan),
prof. A.G. Yakovlev (Belarusiya), prof. Tuncay Yalçınkaya (Türkiyə), akademik V.E. Panin ((Rusiya),
akademik A.İ. Prangişvili (Gürcüstan), akademik A.İ. Vasilyev (Ukrayna)