AMA-nın Nəzarət-Təftiş Komissiyasi

  1. Cavadov Natiq Hacı oğlu – sədr
  2. Əliyev Mürsəl İldırım oğlu
  3. Cavadov Maksim Yaqub oğlu