AZERI ENGLISH RUSSIAN

Участие в Международной конференции «ПОЛИКОМТРИБ – 2019»

Анонсы, Новости Комментариев нет

Участие Вице-президента Инженерной академии Ахада Джанахмедова в Международной конференции «ПОЛИКОМТРИБ – 2019», 21-23 июня 2019 г., г.Гомель, Беларусь

Справа: Вице-Президент АИА профессор Джанахмедов А.Х., слева: директор Института механики металлополимерных систем НАН Беларуси, г. Гомель, д.т.н., профессор Григорьев А.Я. Обмениваются договором о сотрудничестве.

Mühəndislik Akademiyasında təqdimatlar

Новости Комментариев нет

От имени Президиума Азербайджанской инженерной академии Вице-Президент академии Ахад Джанахмедов вручает диплом Действительного члена Международной инженерной академии академику Джавиду Гурбанову.

От имени Президиума Азербайджанской инженерной академии Вице-Президент академии Ахад Джанахмедов вручает диплом Международной инженерной академии члену-корреспонденту МИА Керему Гасанову

От имени Президиума Азербайджанской инженерной академии Вице-Президент академии Ахад Джанахмедов вручает диплом Международной инженерной академии члену-корреспонденту МИА Сулейман Гасымову

“Dağılma mexanikası-2019″ konfransı

Новости Комментариев нет

Türkiyə, Ankara, 22-23 avqust 2019-cu il
Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının vitse-prezidenti, akademik Əhəd Canəhmədov konfransda məruzə ilə çıxış edir.

BMA-nın Qızıl medalınnın təqdim olunması

Новости Комментариев нет

От имени Президиума Азербайджанской инженерной академии Вице-Президент академии Ахад Джанахмедов вручает золотой медаль МИА Действительному члену Международной инженерной академии академику Джавиду Гурбанову.Copyright © Azerbaijan Engineering Academy. All Rights Reserved